Blog

“DEI GAMLE FJELL I SYNINGOM”

Idag kriblar det i norske magar i Denver, Colorado. Bak oss kneiser Rocky mountains med kvite toppar og blå-grøne lier. Men det er ikkje det same. Noko halar og dreg, og når tanken fyrst er reist om heimlengt og kjøkkenbordet heime og senga mi, då tel ikkje the Rockies lenger. USA-klassa er klar for å […]

Read More →

AIR FORCE ACADEMY & RELIGIOUS TOLERANCE

Siste USA-dagen tok oss til The United States Air Force Academy som held til i Colorado Springs. Marine-akademiet i Annapolis, Maryland, og army-akademiet i staten New York konkurrerer konstant om å vere best. Og Air Force ligg ofte godt an. Eit kjempeområde her, med fire-felts veg, alle slags idrettsbaner (frå football til fotball), eige visitor […]

Read More →

Møt USA-klassa 7: ASKEPOTT

Sist men ikkje minst skal vi møte erke-verdalingen Elisabeth. Slett ikkje minst, for ingen kjem i nærleiken når det gjeld å rage høgt over bakken. Elles må intervjuet foregå på røykeplassen, “at least 30 feet from door” som det heiter her i landet. Elisabeth (Austmo Guddingstua) nyttar alle ledige stunder der. Og det er ikke […]

Read More →

Møt USA-klassa 6: Graff og Bang

To karar frå kvar sin ende av sør-Noreg, med staselege mellomnamn, har funne tonen i USA-klassa. Aleksander (den store) (Graff Larsen) og Mikal (Bang Langballe) representerer det beste i østfoldsk og haugalandsk folkeliv. Litt for spelegale til å yte sitt beste på vidaregåande og litt skuleleie, enda begge på folkehøgskule. Mikal hadde vald samfunnsfag med […]

Read More →

SANTA FE TRAIL

På eine sida av vegen beitar ein flokk antiloper, på andre sida amerikansk ‘elk’. I det fjerne stikk kvite Rocky Mountain-toppar over horisonten. Vi passerer eit gamalt byskilt, men landsbyen består av flest nedfalne driftsbygningar og våningshus. Fine bilar framfor husa, men forfall pregar både hus og hage. Ein mesa (=tavlefjell) dukkar opp til høgre […]

Read More →

CLIMATE CHANGE

The last two nights we have slept more than 2000 m above sea level. And how we have been amazed of how landscape and climate has changed as we travelled from the Pacific to the Rockies! Two days ago we saw the firste clouds in the sky, and yesterday, after two and a half weeks […]

Read More →

BØFFEL OG BØFFELBURGER

Kva er best, bøffelburger på eit ‘haunted hotel’ eller bøffel lys levande på prærien? Meiningane er delte i USA-klassa. Men idag har vi i alle fall testa begge deler. På St James hotell i Cimarron går både slåsskjemper, cowboys og gledesjenter igjen den dag idag. Dei har ikkje fått fred i si sjel og heimsøkjer […]

Read More →

RIO GRANDE

Når du heiter ‘grande’, ventar ein noko imponerande. Det er ikkje vassføringa som er stor i Rio Grande, elva som renn frå Rocky Mountains til Mexicogulfen. Men lengda er ‘grande’. Og dei ‘canyons’ eller ‘gorge’ elva har gravd ut. Og den betydninga elva har for menneske i to land og mange statar. Det er visstnok […]

Read More →

Møt USA-klassa 5: Glade jenter frå Glomma

At Sørumsand ligg ved Glomma, visste vi. Men at dei har Stomperud-statue, var nytt for oss. At Fetsund er eit mygghøl, fekk vi også vite idag. Kjelde: To lokalkjende veninner, Therese og Margrete. Dei to har halde ihop sidan MSN førte dei saman på Sørumsand vgs. Margrete (Hildrum Granli) og Therese (Marsøe) held stadig ihop […]

Read More →

FLY ME IN BALLOON

Slogen er 5100 feet over havet. Idag har vi vore 7500 feet o.h. i varmluftballong. Imponerande? (1) Berre morgonfuglane rakk det, for avreise var kl. halv sju. Høgt over Albuquerque, over Route 66 og over Rio Grande, kunne vi beundre byen og Sandia-fjellkjeda i det fjerne. Ei unik Albuquerque-erfaring ettersom dette er ein av verdas […]

Read More →

Møt USA-klassa 4: By og land hand i hand.

Avstanden frå Nordstrand til Nord-statland er som frå byen til landet. På Nordstrand har Seline (Skumsrud) vokse opp. Ho meiner alle som ikkje er frå Oslo, er bønder. Kathrine (Porsanger Ledang) passar inn i den kategorien. På Nordstatland skole var ho einaste 1.-klassing i sitt årskull. I heile bygda bur det færre enn på internatet […]

Read More →

Passed by here: El Morro

Idag drog vi forbi her. Det same gjer Route 66. Og interstate 40. Og den gamle jarnbanen Union Pacific. For 2000 år sidan grunnla Zuni-indianarane ein jordbrukskultur her. Heimar hadde dei på toppen av fjellet. Dette vart til den kjende pueblo-kulturen som er levande den dag idag. Zuni-folket kalla fjellet Atsinna, ‘der ein skriv på […]

Read More →

Møt USA-klassa 3: Vestlandsbanden

To landsmenn har funne tonen i USA-klassa, ein frå landsbygda ved Bergen, ein frå landsbygda ved Stavanger. Rino Oliver har adresse Os, Daniel er frå eit byggefelt på Stokka. Begge får stryk når dei vert spurt om matte-formlar, men Daniel scorar høgt i historie og Rino i geografi og engelsk. Begge har også fått 2-årskontrakt […]

Read More →

NAVAJO, APACHE OG MORMONARAR

Vi kunne komt ridande med hest og buggy. Vi kunne vore mormonarar på leiting etter land å slå seg ned for å unngå forfylgjing. Vi kunne komt som jarnbanesluskar og oppretta settlements etterkvart som vi bygde bana. Vi kunne hatt speidarar ute for å sjå etter krigerske apache-indianarar. Vi kunne ha drive kvegranch som forsynte […]

Read More →

COWBOYS & CACTUS

Superstition Mountain er cowboys, kaktus, gull, hestelort og eventyrarar. Så langt ut i ‘wilderness’ som det er muleg å kome. For femti år sidan var det revolvaren som avgjorde rett og galt her. Idag er mange av minna igjen. Og framleis er dette ‘the land of the wild and the free’, eller skulle vi sagt […]

Read More →

SOUTH-WESTERN HOSPITALITY

On the edge of the Arizona desert, on the outskirts of the 4 million city of Phoenix, in a bungalow with hunting trophees on every wall, with horses grassing in the back yard, lives a kind man with a big heart. A great-grandfather retired from one job, but still into a new carreer. He represents […]

Read More →

SKYDIVERS PÅ FREDAG 13.

På norsk best omsett med ‘himmel-dykkarar’. Og slik såg det ut frå jorda: Dei kom som dykkarar ut av det blå. Dei mest engstelege på førehand, kvitra og jubla høgast etterpå. Då var det krigsdans og jubelrop, og ‘dette skulle mamma ha sett’. Og ingen overtru om ulukker på ein dag som denne. 13000 fot er […]

Read More →

Black Hawks vs Coyotes

Krigarar, villdyr, mat og drikke, reklamepausar, pauseunderhaldning, 20.000 menneske trykte ihop under same tak – ja, kort sagt sport. Denne gongen NHL-ishockey. 30 grader ute, kjøleg på tribuna og is på bana. Alltid spennande med toppliga-sport, men dette var ein ujamn kamp. Interessant fenomen: Det såg ut til å vere fleire borte- enn heimesupportarar på […]

Read More →

Med Mrs. Slim on the Rim

Ho kan alt om geologien, fossilane og livet i Grand Canyon. Etter 20 år som guide og 45 år som haikar og forskar. Og enno er berre 5 % av Grand Canyon utforska. Idag tok ho oss med på ei opplevingsvandring langs kanten av stupet. Fleire indianarstammer reknar området som sitt og held det for […]

Read More →

Korrupsjon fungerer

Her i landet heiter det tips. Heime kallast det korrupsjon. 10 dollar i handa på serveringsdama, så får du god service på restauranten. 5 dollar i handa på room-service så får du ekstra god oppfølgjing av motel-romet. 10 dollar i handa på sjåføren så strekkjer han seg akkurat det lille ekstra. Lønssystemet her er bygd […]

Read More →

World Wonder Work II

Idag har vi møtt Colorado River for andre gang. Først ved Hoover Dam, et av menneskenes mesterverk. Idag i Grand Canyon, et av naturens mesterverk, årlig besøkt av 4 mill turister. Her står på utstilling stein og annet geologisk snask som forteller en 2 milliarder år lang historie. En historie om landmasser som kolliderer og […]

Read More →

Møt USA-klassa 2: Flaten og Flåten

I USA-klassa har vi to damer frå indre strøk: Flaten frå innlandet og Flåten frå Indre Sogn. Thea er frå Prøysen-land, oppvaksen i Brøttumsbakkane, men med adresse Lillehammer idag. Med fire søsken og ein haug tantebarn, forstår ein at ho har blitt USA-klassemamma. Thea har eit bekymra morsinstinkt. Ho passar på at alle har det […]

Read More →

World Wonder Work

One of the ten most celebrated wonder works of the 20th century, to be compared to the pyramids of Egypt. Still the largest man-made dam in the western hemisphere. Hoover dam, the construction in the Colorado river after it has passed the Grand Canyon, built in 5 years, ending 1935. Build in the depression period […]

Read More →

Bomber og automatar

I Nevada-ørkenen sprengjer amerikanarane atombomber og i Las Vegas sprengjer vi speleautomatar på kasino. Heilt imot naturen har ein millionby vakse opp av ørkensanden sidan 1950-talet. Raskast veksande by i USA, no over 2 mill. Fordobling er venta i 2015. 150 bryllaup her pr dag, og fleire skilsmissedomstolar enn nokon annan stad i USA. Kva kan […]

Read More →

UNLV

University of Nevada Las Vegas. Når ein millionby har vakse fram i ørkensanden og mamma og pappa arbeider på eller for kasino- og hotell-næringa (den einaste som held byen igong), må nokon også gi ungdomen utdanning. UNLV har opparbeidd seg rykte som eit av dei verkeleg gode her på kontinentet. “Rebels” heiter basketballteamet. Heilt i […]

Read More →

Møt USA-klassa 1: Siri/l

To stødige damer som kan setje sjøbein og trivst med vestavind i håret. Begge bur på øy, begge går som i motvind uansett vér og begge heiter Siri, den eine rettnok med påhengt -l. Siri frå Fanøy i Sunnfjord (attmed Florø) og Siril frå Sørvågen, nest ytterst i Lofoten. Eller sagt på ein annan måte: […]

Read More →

Weather Channel

Alle snakker om været. Ikke minst grunn til det her i USA for tiden. Nå har foreløpig siste vinterstorm, Thor, rast over det nord-amerikanske kontinentet, skapt snø- og isforviklinger fra Texas til New York.  2000 flykanselleringer på en dag, Delta-fly skled av rullebanen i NYC. Kun to landsdeler skiller seg ut: Californiakysten med ørkenen i […]

Read More →

Alcatraz

It is named after the pelicans that inhabited the island when the spanish arrived in the 18th centrury. They gave it the name, meaning ‘Island of Pelicans’. We are talking about the island just outside San Francisco in the bay, where the most dangerous American prisoners were detained since the prison was opened in 1934. […]

Read More →

Rednecks

Vi er fullt ut klar over at iflg Wikipedia er “redneck” ein  “nedsetjande amerikansk slanguttrykk brukt om fattige, uutdanna, kvite farmarar frå sørstatane i USA”. Men det finst vel knapt betre uttrykk for norske, rike, velutdanna, kvite folkehøgskuleelevar frå vestkanten i Norge som har vore på tur i San Francisco-sola i to-tre dagar utan å bruke […]

Read More →

Golden State Warriors

Sport i Amerika er ingen leik. Skal ein døme etter namna på fotball-, basketball- og ishockey-laga er det meir snakk om krig enn fred. Det passa altså heilt inn at vi idag var på basketballkamp med “Warriors”. Og sjølvsagt vann dei over the “Bucks” frå Milwakee. Stor stemning i fullsett stadion med 20.000 deltakarar. Og […]

Read More →

Haight and Ashbury = Flower Power

Det lukter idag som det gjorde på 1960-tallet i gatekrysset Haight and Ashbury i SF. Der de første hippier den gangen satte seg ned med gitar og hasjpipe, fins den dag idag de mest fargerike butikkvinduer, de mest psykedeliske kunstverk, de mest vennlige innbyggerne, de mest rørete gitarister og det største utvalg av vannpiper utenfor […]

Read More →

Goldengated

Today the USA-class have been Golden-gating. Not jumping off, although this is considered the most popular place for jumping without parachute, but walk over.  A nice, long, warm and playful walk along the San Francisco Bay with the locals swimming closest to the shore, the kayakers paddling a little farther off and the container ships […]

Read More →

“IF YOU’R GOING TO SAN FRANCISCO….”

  Slageren er nesten for gamal for vår elevgenerasjon, men går visst likevel. Så idag, på toppen av Bernal Hights, med utsikt over heile byen, i vakraste sommarver poserte vi. Vi “…remembered to put some flowers in our hair.” No er det langt mellom ekte hippies her i byen. Dei fleste er no i 60-årsalderen […]

Read More →

HANGOUTS

Now we know where Google got the idea for their communication program: We have tried to hang out of the San Francisco Cable Cars. In the nicest summer weather we have started experiencing this pacific coast paradise. Fishermans Wharf, Golden Gate, Hight and Ashbury, China Town – soon we have yhen all covered. And hangout […]

Read More →

Grønt, hvitt og gult: OVER GRØNLAND TIL GOLDEN STATE

Hvem har gitt Grønland navnet? Han kan ihvertfall ikke ha sett landet fra luften. Slik vi så det idag fra vår KLM-flight, var det stort, majestetisk, vakkert – og hvitt. Is og snø. Med litt fantasi kan du forestille deg fjellsidene og fjordene og innsjøene. Men hvor isen slutter og landet tar over, er ikke […]

Read More →

Ut på tur, aldri sur

… i alle fall ikkje når du har pakka Amerika-kofferten og berre ventar på at det skal bli natt til måndag og bussen skal plukke deg opp på folkehøgskulen kl. kvar over 4 om natta og det regnar på Sunnmøre og sola skin i San Francisco. Der er USA-klassa akkurat no. Måndag morgon bryt vi […]

Read More →