Økonomi

Økonomi – Kostnader skoleåret 2017-18

Vær oppmerksom når du sammenligner oss med andre folkehøgskole på hva som er inkludert i prisene våre:

 • Hos oss reiser alle til Israel og Vestbredden på felles skoletur. Dette ligger derfor inne i grunnkostnaden for alle. I tillegg er den lange reisen obligatorisk for alle reisemålslinjene. Slike turer er ofte et tillegg ved andre folkehøgskoler.
 • Grunnkostnadene inkluderer også dobbeltrom med dusj/wc. Vi har nesten ikke rom uten dusj/wc og har valgt å inkludere dette i minsteprisen vår.
 • En lang linjereise er lagt inn i summen for hver reisemålslinje fordi våre linjeturer er obligatoriske for de som velger linja.
 • Mange turer i Norge er inkludert i minsteprisen for alle elevene

Vi er en skole der mye er inkludert i grunnprisen, både av turer, aktiviteter og måltider som ofte er tillegg hos andre skoler.

Nedenfor finner du den oppdaterte og riktige prisoversikten (pr 11.05.2017). Det har skjedd noen endringer etter at skoleplanen vår ble trykket. Den viktigste endringen er opprettelsen av Europa på hjul. Reisemålsturen til denne linja er vår billigste, og vi har gjort den til et alternativ for de fleste andre linjene slik at flest mulig skal ha råd til et år på reiseskolen. Vi tar forbehold om at det kan finnes feil i priser oppgitt på eksterne nettsted (www.folkehogskole.no) og på linjesider.

Klikk på bildet for å kunne zoome inn i eget vindu/skrive ut.

Andre kostnader

 • Enerom 5000,- pr. år. Enerom fordeles etter begrunnet søknad.
 • Ekstra kostutgifter fra 400,- til 1500,- pr. måned. Gjelder spesialkost for spesielle allergier, cøliaki, vegetar med mer.
 • Individuelle utgifter turer f.eks skileie, heiskort på skidager, garn til strikkefag, spesielt materiell til formingsvalgfag.
 • Noen få lunsjer under reisene er ikke inkludert. (Underveis i året er 4 måltid inkludert mens vi er ved skolen. Frokost,  middag og oftest lunsj er inkludert på reiser.)

Annen viktig info:

 • Avvik mellom katalog og betalingsplanen kan forekomme. Det er prisene i denne betalingsplanen som gjelder. Vi beklager dette avviket.
 • Linjeturene starter og slutter i utgangspunktet fra Gardemoen. Tilslutningsturer/hjemreise kan komme i tillegg.
 • Turen til Israel og linjeturene kan avvike +/- 10% fra det som er oppgitt. I tillegg ser vi oss nødt til å ta et forbehold rundt kronens kurs mot US$. Turene er priset ut fra en dollarkurs på 8,10 NOK.
 • Innmeldingspenger blir ikke tilbakebetalt om man velger å ikke ta plassen likevel. Det samme gjelder 1. avdrag som forfaller i starten av august.
 • Elever som slutter skolegangen i løpet av skoleåret må betale for seks uker etter at en er sluttet. Dette er ei fellesordning for folkehøgskolene og gjelder uansett grunn til at en slutter.

Valgbare opplegg med spesielle kostnader

Skolen gir tilbud om noen opplegg som de elevene som velger det må betale spesielt. Heiskort og skileie er alt nevnt. Dykkekurs fram mot dykkersertifikat er en mulighet dersom det er restplasser når dykkelinjene har fått sitt. Kostnadene til dette er inkludert i linjeoppsettet over for de som har det som linjefag. Andre elever må selv dekke kostnad til dykking (utstyr – kursavgift), men skolen stiller med transport og skaffer instruktører. Fallskjermhopp og strikkhopping rundt om i verden er også noe enkeltelever velger å gjøre og som de selv må ta kostnaden med.

Lån og stipend

Går du på folkehøgskole, får du gode lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning. Totalrammen for lån og stipend for 2016/2017 er 103.950,- kroner. Av dette gjøres ca 40.000.- om til stipend ved fullført folkehøgskoleår. For mer informasjon ta kontakt med skolen eller lånekassen (www.lanekassen.no).

Høyskolepoeng

Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i tillegg til alderspoeng under forutsetning av godkjent skoledokumentasjon og frammøte på 90%. Eleven må til vanlig bo på skolen for å få poengene.

Ordninger knyttet til 2. årsstudenter – stipendiater

Borgund folkehøgskole tilbyr et ledertreningsprogram for 2. års studenter som vi kaller stipendiater. Spesielt kvalifiserte og motiverte studenter som ikke har gått ved Borg, kan også søke om å bli vurdert for disse plassene. Kvalifikasjon kan være fullført skoleår ved annen folkehøgskole eller bibelskole. Tre av disse stipendiatstillingene er knyttet til oppfølgingsarbeid på Reise Bo og Fritid – linja. Mer informasjon finner du her.