Linjevalg

På Borg organiserer vi skoleklassene i reisemålslinjer og faglinjer/valgfag. Ditt viktigste linjevalg er din reisemålsklasse, dette er din ‘home base’. Faglinjene er knyttet til en eller flere av reisemålslinjene.

Gjennom skoleåret arbeider vi for et godt klassemiljø som skal legge fundament for noen ukers utenlandstur i andre semester.

Vennskap blir viktig og er en av grunnverdiene i folkehøgskole-hverdagen. Borgund ønsker å være et vennlig sted hvor folk blir tatt vennlig imot og hvor vennskap bygges sakte men sikkert.

Reisemålslinjer og faglinjer – hva er forskjellen?

Reisemålslinjene

En reisemålslinje er en linje som inkluderer en utenlandsreise mot slutten av året. Dette er det vi internt kaller hovedlinjer, og som utgjør din klasse her på Borg. Når du søker deg inn på en reisemålslinje, kan du samtidig søke deg inn på en av våre faglinjer, men det holder å søke seg inn på reisemålslinje. Da får du mange fagvalg gjennom valgfagdagene. Disse valgfagene bytter vi tre ganger gjennom året og de velges når du kommer til skolen.

Våre reisemålslinjer (2017/2018):

NYHET: Vi har lagt ut en ny reisemålslinje i tillegg til de du ser bildene til nedenfor – sjekk Europa på hjul her!

Faglinjene

En faglinje består i all hovedsak av valgfag, som undervises mandag og tirsdag, og eventuelt korte bolker av tiden på reisemålslinjen du velger, spredd utover året. Når du søker deg inn på en faglinje får du førsterett til å delta i faget, og du følger faget gjennom hele året, med den progresjonen det innebærer.

OBS! Du kan ikke bare søke deg inn på en faglinje, men må også søke deg inn på en reisemålslinje, som du vil være sammen med torsdag og fredag.

Våre faglinjer (2017/2018):

Hva hvis jeg ikke velger faglinje før skolestart?

Dersom du velger å kun søke deg inn på en reisemålslinje, har du flere åpne valg til valgfag når du kommer til skolen. Dette gjør at du har mulighet til å sette sammen mer av timeplanen din før du starter ved skolen. Det blir fortsatt mulig å velge kun reisemålslinje og dermed få flere mulige valgfag gjennom året.

En vanlig skoleuke inneholder

  • en dag fellesfag slik som syng livet, felles emner og stilletime/litteratur.
  • to dager valgfag. Her får du sette sammen din valgfagmeny ut fra en mengde valg. Dykkersertifikat og Fri flyt i Sunnmørsalpene står høyt i kurs for mange. Det er tre valgfagperioder gjennom året da du får velge nye emner for disse to dagene. Dersom du velger en linje med f.eks. dykking legger den beslag på noen valgfagperioder.
  • to dager reisemålslinje. Disse dagene brukes til for- og etterarbeid knyttet til den lange reiseperioden, og noe fagaktivitet. Det er reisemålslinjene som mye av organiseringa i skolen er knyttet til. De holder hver sin elevkveld blant annet og reiser på kortere turer utenom den lange reisemålsturen.
  • lørdagsseminar. Dette er felles opplegg for hele skolen, enten med egne lærerkrefter eller tilreisende inspiratorer. Temaene spenner vidt.

Turuker

Dette beskriver oppstartsukene, fellesturene i Norge på høsten, fellesturen til Israel og skidagene i februar. Hele skolen er sammen om ulike mindre turer. Å være ved reiseskolen preger hele året. Vi reiser en del sammen på både lengre og kortere turer.

Prosjektperioder

Musikalprosjektet er et kjennemerke på Borgåret. Vi er stolte av en godt innarbeidet tradisjon for å sette opp mindre musikaler, gjerne stykker for barn som vi bruker på foreldrefest, for barnehager og skoler i nærheten. Dette får fram talenter i sang, skuespill, dans og på instrument som vi ikke oppdager til hverdags ved reiseskolen. Sunt og flott. Av andre mindre prosjektperioder kan vi nevne aktiviteter knyttet til Solidaritet Reiseskolen – innsamlingsprosjektet vårt.

Reiseperioden

Dette er perioden for den lange reisen. Omkring 4 uker inkl avspasering er satt av til reisemålslinjene sine turer. For mange er dette hovedgrunnen til at de søker Borg. Vi ønsker å se hele året ved reiseskolen i en sammenheng. Reiseskolen handler om reisen sammen med deg selv, om reisen sammen med andre og reisen ut i verden. En reise for livet.

Pakke