En reise for livet

Inntrykk du aldri glemmer

Reiseskolen

Ålesund folkehøgskole blir et hjem å reise ut ifra og komme tilbake til. Her finner du noen å reise sammen med på vei til inntrykk du aldri glemmer. Ålesund fhs er reiseskolen.

Ålesund folkehøgskole tilbyr et unikt skolekonsept. Vi er Reiseskolen, den eneste i sitt slag blant landets folkehøgskoler. Et år hos oss er eksamens- og karakterfri. Du velger fag etter interesser og med tanke på din personlige utvikling. Læring blir noe annet når det skjer uten at det henger en eksamen bak. Folkehøgskoleåret kan gjøre at du gjenoppdager gleden ved å lære noe nytt. Lærerne er inspiratorer og veiledere. Dialog er et kjennemerke på undervisningen vår. Basert på livsglede er året en indre personlig reise – bli kjent med deg selv og hva du vil, året er en sosial reise – hvem er du sammen med andre? Og året er en reise ut i verden – ut i det ukjente. På vegen til det nye og uventede blir vi stadig mer kjent med hvem vi selv er og hva som er viktig for oss. Les mer.